Soorten propaganda


Je hebt natuurlijk heel veel vormen van propaganda en je kan propaganda ook indelen in allemaal verschillende secties. Hieronder bespreken we de belangrijkste secties en soorten.

Push/Pull propaganda

Bij Push propaganda dwing je de mensen bijna je propaganda te lezen. Je verspreidt bijvoorbeeld heel veel affiches of maakt heel veel reclame. Bij Pull propaganda trek je de kijker echt naar je toe, dit doe je bijvoorbeeld door sluikreclame in tv-programma’s.


Zwarte propaganda


Volgens de encyclopedie:
"Zwarte propaganda is valse informatie die lijkt van een bepaalde bron afkomstig te zijn maar in feite van een andere partij afkomstig is. Het doel hiervan is het zwartmaken, demoniseren of belachelijk maken van de andere partij. Het is hiermee een vorm van psychologische oorlogsvoering. "


Zwarte propaganda lijkt van de partij die wordt gepropagandeerd zelf te komen, maar dit is meestal niet echt het geval. De propaganda komt in werkelijkheid van een tegenstander van de partij, die probeert de partij in de grond te stampen. 

Maar deze zwarte propaganda werkt niet altijd in het voordeel van de tegenstander.  Als de partij van de tegenstander de propaganda niet goed verspreidt, zal het deze partij niet gaan helpen en heeft het misschien wel het tegengestelde effect en wordt de tegenstander juist geholpen. 

Zwarte propaganda kan beslissing van de partij zelf ook verstevigen. Zo kan de partij beslissing van zichzelf rechtvaardigen. Een voorbeeld hiervan is dat de ene partij (partij Y) zogenaamde bronnen van de andere (partij X) bijvoorbeeld dat ze een aanslag of iets dergelijks willen plegen. Hierop neemt partij Y maatregelen, die ze door deze nep bronnen kunnen verantwoorden. Dit is ook een manier van zwarte propaganda.

Deze manier van propaganda voeren werd veel gebruikt in de tweede wereldoorlog en tijdens de koude oorlog. Zo deden de Britten zich voor als Duitse radiozenders om zo de Duitsers in een kwaad daglicht te zetten. Duitsland deed echter bijna precies hetzelfde terug door zogenaamde illegale krantjes van zichzelf boven Denemarken te droppen.

Zwarte propaganda is vaak een  agressieve manier van propaganda voeren.
Grijze propaganda

Grijze propaganda is een tamelijk onbekende manier van propaganda voeren, het woord zelf is dan ook niet te vinden in de Nederlandse encyclopedie, maar in de Engelse encyclopedie is hij wel te vinden onder deze term:

“grey propaganda


propaganda that does not identify its source Compare black propaganda, white propaganda”

Je kan het dus eigenlijk verwoorden als propaganda zonder een bekende bron of auteur, je weet niet van wie deze propaganda afkomstig is en het dus moeilijk is om na te trekken of de propaganda klopt of niet. Dit is dus een manier om leugens de wereld in te slingeren zonder dat je weet of dat het klopt.

Witte propaganda


Witte propaganda is wel een eerlijke manier van propaganda voeren, volgens de encyclopedie betekent witte propaganda, het volgende:


“ propaganda that comes from the source it claims to come from Compare black propaganda, grey propaganda”

Witte propaganda betekent dus dat de bron bekend is. Op die manier kun je ook laten controleren of de informatie juist is en vanuit welk perspectief deze is gemaakt.


Daarnaast kan je de propaganda ook nog indelen in of het kleinschalige of massa propaganda is.

Massapropaganda

Dit is de propaganda die het meest voorkomt. Denk aan de propaganda tijdens de verkiezingscampagnes van Obama en Romney. Ze willen beide een erg groot publiek bereiken. Dit doen ze meestal door de massamedia te bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld de TV, krant en social media.

Kleinschalige propaganda

Tegenover massapropaganda staat kleinschalige propaganda. Hierbij ga je echt naar kleine dorpjes toe of steden om maar een klein publiek te bereiken. Hier bereik je natuurlijk een stuk minder mensen mee, maar daarentegen is het wel een stuk effectiever. Het publiek zal zich veel eerder aangesproken voelen en zich erbij getrokken voelen.

Je kan propaganda ook indelen in geleide en spontane propaganda.

Spontane propaganda
Zoals eigenlijk al voor zich spreekt is, spontane propaganda, propaganda die spontaan ontstaat en niet van te voren geregeld is. Dit is iets wat gewoon zo is, zo heb je bijvoorbeeld volkeren die een bepaald ideaal van Obama uitstralen. Dit is dan erg fijn voor Obama, maar hij kan er zelf vrij weinig aan doen.

Geleide propaganda 
Geleide propaganda ontstond vanuit de partij of persoon zelf. De persoon of partij heeft de actie puur opgezet om zijn publiek te overtuigen. Hierbij kan je dus bijvoorbeeld denken aan de reclamecampagnes van Obama en Romney.


Bronnen:
Ellul, Jacques (1965). Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes, p. 16.Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. Vintage Books, New York.
Garth Jowett and Victoria O'Donnell, Propaganda and Persuasion, 4th ed. Sage Publications, p. 7
http://www.encyclo.nl/


1 opmerking: